Alarm vid gränsen 20 September 2020


I år är det 80 år sedan Norge blev ockuperade den 9 april utav Tyskland, vilket varade i drygt 5 år fram till freden i Europa maj 1945.

Detta kommer vi att uppmärksamma på Krigsflygfält 16, minne utav åren 1940-45.


Under 1939 fattades ett beslut att krigsflygfält skulle byggas upp runt om i Sverige efter att Sovjetunionen invaderade Finland.

Därför började KF16, Brattfors byggas i all hast för att bli en bakre och reservflygfält om Sovjet skulle invadera. Så 1940 stod flygfältet färdigt att användas.

Men 9 april 1940 förändrades situationen och KF16 blev över en natt ett frontfält.


Våran uppgift är att informera om och minnas historien för att förstå vår nutid!


Arrangemanget kommer att äga rum i ett naturskydds- och musealtområde.

Vi ber er att vara försiktiga och inte skräpa ned eller slänga fimpar som kan orsaka brand.
ALARM VID GRÄNSEN


10.00 Dagen öppnar


11.00 Föreläsning


12.30 Korum enligt 1940 års förordning


13.00 Militärhistorisk stridsuppvisning


14.30 Hemvärnet har stridsuppvisning


16.00 Dagen stänger


Övrigt som sker under dagen


Fordonsutställning

Militariamarknad/Surplus

Ansiktsmålning för barn

Spontanuppvisningar utav deltagare “levande läger”

Musikunderhållning

Utställning av föremål från beredskapstiden

Copyright © All Rights Reserved